Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Neutens Albert

Neutens dienst de bouwaanvraag nummer 220 in voor de bouw van 2 eensgezinswoningen op perceel B724.

Hier staan de buren Somers Eric (68) en Vanrenterghem A. (70) vermeld.

16de eeuw

In de buurt van de Legeweg stonden in de 16de eeuw 4 molens.

4 molens (Brugs Ommeland, 2004, p.90)

De westelijke oliemolen aan de noordzijde van de Legeweg wordt nauwkeurig gelokaliseerd bij huidige huizen 64 en 66 (dicht bij het kruispunt met de Vier Uitersten) aan de hand van de beschrijving van het perceel t.o.v. de omliggende percelen in de ommeloper.