Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familie Schutyser

drukt zijn stempel op de Lege Buurt door zijn aanwezigheid in de straat sedert 1945 nadat Edmond Schutyser van Waardamme naar Sint-Andries kwam, Maurits in onze straat kwam wonen en Bernard de buurtwinkel en Ludo de drankencentrale opstarten.

Anderzijds zijn er nog een aantal familie-connecties met andere bewoners ... 

Edmond Schutyser

Edmond Schutyser is op 28 december 1858 te Waardamme geboren ; hij was een telg uit het eerste huwelijk van Leopold met Van Acker Isabelle ; Leopold was te Waardamme niet alleen schoolhoofd maar ook koster ; na het afsterven van Isabelle hertrouwt Leopold met Rosalie De Grande.

Na de lagere school te Waardamme trok zoon Edmond naar de normaalschool en kosterschool te Torhout en behaalde er in 1878 zijn diploma’s van onderwijze en koster ; gedurende deze studentenperiode heeft Edmond kennis gemaakt met de toen nog vaak opduikende pokziekte, maar na inenting en tijd is er later van pokpuntjes en pokplekjes niets overgebleven.

Daar toentertijd de onderwijzers geen soldaat moesten zijn, kon Edmond onmiddellijk aan het werk gaan. Na enkele interims (1878-1880) te Dentergem en te Proven werd Edmond benoemd te Sint-Andries ; het werd een zware dubbele taak ; vooral in de eerste jaren onderwijs ; helemaal de zes klassen waren voor  hem en de hoofdonderwijzer ; Edmond had de drie laagste studiejaren, allemaal samen in één klaslokaal ; eens had hij voor zich 106 leerlingen die, wegens gebrek aan banken en zitplaatsen, beurtelings moesten staan en zitten.

Na ingewoond te hebben bij meester Neutens en daarna bij Philip Van Roose, treedt Edmond in 1897 in het huwelijk met de mooie beeldschone Emma Devisch, in 1876 geboren te Sint-Andries op een hofstede gelegen langs de Leegweg. Het jonge koppel neemt zijn intrek in een nieuwgebouwd burgerhuis (nu) 550, Gistelsesteenweg.

Bron : Familiealbum De Visch, Joseph Cornelissis, 2000, p.5-7

Edmond Schutyser overleed te Sint-Andries op 11 januari 1946.

Het verhaal van Maurits Schutyser gaat verder in de Legeweg 81.

Het verhaal van zijn zoon Bernard Schutyser lezen we bij de nummers 85 en 50 en 46 en 69.

Het verhaal van Ludo Schutyser ,zoon van Bernard, kent  zijn vervolg bij nummer 46 en 50 en 69.

Familietrekjes

Willy Loose

Ingrid Van Maele