Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Louis Pierre Bruno Gilliodts


Louis Gilliodts, beter bekend onder de naam Louis Gilliodts-Van Severen, (Brugge, 4 juli 1827 - 24 juli 1915) was historicus, advocaat, uitgever en stadsarchivaris van Brugge.

Bron : Wikipedia

Jeugd en studies

Louis Pierre Bruno Gilliodts was de oudste van de negen kinderen van Petrus Gilliodts (1794-1859) en van Rosalia De Witte (1805-1890). Zij was de dochter van veekweker en 'vetlegger' Bruno De Witte. De grootmoeder langs zijn moeders' zijde was een Breydel en hij dacht graag dat hij van de held van 1302 afstamde. Hijzelf trouwde in 1858 met Eugenie Van Severen (1824-1859), die in het kinderbed stierf. Ze hadden een dochter, Marie Gilliodts (1859-1904), die ongehuwd en vroeger dan haar vader overleed. Bijna een halve eeuw na de dood van zijn eerste echtgenote, hertrouwde de bejaarde Gilliodts in 1906 met Romanie Vandenbussche (1873-1926).

De familie Gilliodts was al sedert verschillende generaties in Brugge gevestigd en behoorde tot de welvarende burgerij. De hoofdactiviteiten bestonden enerzijds uit allerhande ontvangerschappen, anderzijds uit het kweken van runderen op hun uitgestrekte landerijen. Ook Gilliodts was, naast zijn intellectuele bezigheden, actief in het kweken en verkopen van runderen.

Gilliodts behaalde zijn diploma van doctor in de rechten in 1850 aan de Universiteit van Luik en studeerde ook aan de École nationale des chartes in Parijs. In 1853 schreef hij zich in aan de balie van Luik en in 1855 aan die van Brugge.

Historicus

Gilliodts heeft zijn ganse leven zijn hobby van historicus beoefend. In het tijdschrift opgericht door James Weale, La Flandre, schreef hij 64 kortere en langere artikels, meestal op basis van archiefdocumenten. Vanaf 1893 zou hij in de Handelingen van de Société d'Emulation, het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, waarvan hij in 1903 bestuurslid werd, lange bijdragen publiceren, onder meer over de sestendelen, over Brugge Zeehaven en over Jan Brito.

Daarnaast werd hij ook uitgever van talrijke oude teksten en historische bronnen.

Stadsarchivaris

Louis Gilliodts

Geregeld bezoeker van archieven, werd Gilliodts bevriend met de stadsarchivaris van Brugge Pierre Bossaert (1796-1868) die hij hielp bij het inventariseren van zijn archief. Op zijn sterfbed droeg Bossaert hem op het uitgeven van de analytische inventaris van de oorkonden tot een goed einde te brengen.[1] Daarom liet deze aan Gilliodts al zijn nota's na, die bewaard worden in het persoonlijk archief van Gilliodts, in het Brugse stadsarchief.[2] Gilliodts was dan ook de aangewezen man om in april 1868 tijdelijk en vanaf 1 november 1868 definitief de functie van stadsarchivaris te bekleden, hoewel ook James Weale en Désiré Van de Casteele voor deze functie hadden gesolliciteerd.[3]

Met bekwame spoed werkte hij de inventarissen van het oud archief af en vanaf 1871 verschenen jaar na jaar de zeven stevige delen van de Inventaire des Archives de la ville de Bruges, in 1878 vervolledigd met een Introduction.

Publicaties

Onder meer:

 • Etudes sur l'histoire de Belgique considérée dans ses rapports avec l'histoire de la société au Moyen-Age, Luik, 1853
 • Inventaire des Archives de la Ville de Bruges, Première section: Inventaire des chartes. Première série: treizième au seizième siècle, 7 volumes, Brugge, 1871-1878
 • Inventaire diplomatique des archives de l'ancienne école Bogaerde de Bruges, 3 volumes, Brugge, 1899-1900.
 • Volledige bibliografie bij A. VANDEWALLE, 100 Jaar Gilliodts, Brugge, 1980, blz. 23-29.

Literatuur

 • In memoriam Louis Gilliodts-Van Severen, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1915-1922, blz. 184-189.
 • Jos DE SMET, Stadsarchivaris Louis Gilliodts - van Severen, in: Brugs Ommeland, 1972, blz. 9-16.
 • André VANDEWALLE e. a., 100 Jaar Gilliodts. Academische zitting en tentoonstelling ter herdenking van de voormalige stadsarchivaris Louis Gilliodts - van Severen (1827-1915), Brugge, 1980.
 • Andries VAN DEN ABEELE, De Balie van Brugge, Brugge, 2009.
 • Dirk M.J. VAN DEN AUWEELE, Een gedateerd handschrift (1473) uit de privé-verzameling van Louis Gilliodts-Van Severen (1827-1915), in: Archief- en bibliotheekwezen in België, 60 (1989), blz. 191-222.

Bronnen, noten en/of referenties

 1. BRUGGE, Stadsarchief Brugge, Modern Archief, XIII B97, Archieven. Verslagen 1852-1873 en Mededelingen 1868-1911: brief van Gilliodts aan het gemeentebestuur van Brugge, 30 april 1868.
 2. Men vindt bijvoorbeeld in BRUGGE, Stadsarchief Brugge, Fonds Gilliodts, nr. 10 enkele folio's van wat het eerste deel van GILLIODTS-VAN SEVEREN, L., Inventaire des archives de la ville de Bruges. Section première: Inventarie des chartes. Première serie: treizième au seizième siècle, I, Brugge, 1871 zou worden. Gilliodts hoefde de haast drukklare inventaris slechts hier en daar nog aan te vullen. Later gebruikte hij deze kladbladeren om nota's op te nemen, zodat ze bewaard bleven.
 3. BRUGGE, Stadsarchief Brugge, Modern Archief, XIII B67, Archives correspondance 1850-1929: sollicitatiebrief van Weale, 28 april 1868 en van Van de Casteele, 28 april 1868