Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

BVBA Braet & Van Quathem

De familie Van Vancaneghem was ooit eigenaar,

  1. Mevrouw Marie Standaert, zonder beroep, weduwe van de heer Désiré Van Caneghem wonende te Sart lez Spa.
  2. de heer Pierre Van Caeneghem, arts, wonende te Tilff, en
  3. mevrouw Gabriëlle Van Caeneghem, zonder beroep, echtgenote van de heer Jean Ficq, ere-burgemeester, te Mechelen, Zuid-Limburg, Nederland

voordat het verkocht werd aan de firma Braet (chauffagist). Braet bleef in zijn eigen huis in de Legeweg wonen maar had nood aan opslagplaatsen. Het woonhuis werd dan verhuurd.

We krijgen in de verkoopakte aan Leekens -VLamynck een duidelijk idee over de grootte van het domein.

Beschrijving van het goed.

Een woonhuis met aanhorigheden op en met erve, gelegen te Brugge-Sint-Andries, Lege weg, 54, volgens titel gekend op het kadaster in de sectie B nummers ex 721/C, 722/N,en ex 722/R en thans gekadastreed sectie B nummer 722/X, voor oppervlakte van negenhonderd zes en twintig vierkante meter (926 m2) , inbegrepen de vervallen werkplaatsen.