Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Leon Neutens

De eerste bekende bewoner van de eerste 'kelderkeuken' van onze straat is Leon Neutens.

Leon Romain Edgard Neutens werd geboren op 15 februari 1890 en huwde met Albertine Victorine Leonie Roelants. Zij woonden op het toenmalige huisnummer 51.

Van de 4 kinderen wonen of woonden Jozef (nr.64) en Albrecht + (nr.66)  in de Legeweg.

Leon Neutens overleed op 1 december 1942.

timmerman

Het was Leon die als eerste de werkplaatsen naast de Linde, die wij bij nummer 34 omschrijven, gebruikte.

Zelf woonde hij in het toenmalige nummer 43 (nu 51).

Victor Viaene was zijn knecht en nam de schrijnwerkerij na zijn dood over. Dit verklaart alvast het zakenadres in zijn briefhoofd.