Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zondag, 16 september 1934

Affiche Huldestoet nieuwe kerk Sint-Baafs 1934 uit Kroniek van Sint-Andries nr.91, p.37

Naar aanleiding van de opening van de nieuwe Sint-Baafskerk in 1934 werd de Sint-Baafsstoet georganiseerd.

Elke wijk diende een wagen te versieren rond de figuur van Sint-Bavo. De Lege Weg - zeg maar ons stuk Lege Buurt - moest samen met de toenmalige Nieuwstraat - nu Witte Beerstraat - het onderwerp 'Bavo als kluizenaar', officiëler "De bekeering van Sint-Bavo" uitbeelden.

Een platte kar werd door timmerman Leon Neutens (nr. 51) voorzien van een houten kader en werd uitbekleed door plakker Julien Dousselaere (nr. 89). Op de kar kwam nog een rots te staan en konden de figuranten hun plaats innemen.

Over de figuur Bavo was geen twijfel en dat was Antoon Lowyck (nr. 71). Maar de engel, uit te beelden door een 'jong meisje uit de wijk', gaf wel twijfels. De leden van de kaartersclub van De Linde mochten hun favoriete naam op een briefje schrijven. Maar twee kandidates kwamen in aanmerking voor de witte vleugeltjes. Een loting uit alle briefjes in een tonnetje, zou plaatsvinden in de Lindetjes op maandag tijdens de kaarting. De onschuldige hand van onze Denise (nr. 89) zou uitmaken wie het werd ... Naar wij hebben vernomen, was er één grote favoriet, en werd het pleit beslecht in het voordeel van Suzanne Demonie uit de Nieuwstraat. Ze vertelden haar veiligheidshalve niet wie de "duvel" zou spelen : de knecht Victor Viaene (nr.34) lag op zijn buik bovenop de rots.

De kar werd getrokken door paarden en voorafgegaan door kinderen, waaronder Denise Dousselaere in het wit met bloemetjes.

Foto inhuldgingsstoet kerk uit Kroniek van Sint-Andries nr.20

Het geheel moet ongeveer eruit gezien hebben zoals bovenstaande foto. Onze kar was de eerste van de stoet en moeten er dus foto's van bestaan.