Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het 'Parochiaal Centrum Valkenburg' werd gebouwd op de eerdere speelplaats van de Sint-Baafsjongensschool. Hij werd ingehuldigd door Eymard Van De Watere in 1968. Hij was pastoor van de parochie Sint-Baafs van 1961 tot 1976.

sint-baafs in verval ?
St. Bavo

Hogeweg nr. 4 is de toegang tot het "CENTRUM SINT-BAAFS" cf. opschrift. Toegangspoort van gele baksteen met centrale rondboogdoorgang aanzettend op arduinen negblokken.

Links korfboogdoorgang waarboven beeldnis met "Sint-Bavo".

Bron : Inventaris Onroerend Erfgoed

De Valk


De Koninklijke Toneelvereniging De Valk werd gesticht in 1945.

Oprichter en bezieler van het eerste uur was Leon Berten die met enkele vrienden zijn schouders onder het project zette. 'Gesticht' is eigenlijk een groot woord, want het was helemaal niet de bedoeling een amateurtoneelvereniging op te richten. Eigenlijk is het hele Valkavontuur begonnen doordat enkele Sint-Andriesnaren fondsen wensten in te zamelen voor een of andere nonkel pater (Pater Lievens, zeker?) die geld nodig had voor zijn missie in het verre Afrika. En men had het plan opgevat dit dan maar te doen door 'een stikste te speel'n' en betalende toeschouwers uit te nodigen. De Valk, dat is dus eigenlijk een uit de hand gelopen liefdadigheidsactie… ### En zoals dat in die tijd voor de meeste amateurkringen gebruikelijk was, werd in het begin uitsluitend 'mannentoneel' gebracht. Vrouwen op de scène, dat kon niet! Daar zag mijnheer pastoor nauwlettend op toe… In de eerste 12 jaar werd dan ook vrijwel het volledige toen gekende mannenrepertoire erdoorgejaagd.

In 1956 voerde De Valk op vraag van het 11-Julicomité Sint-Andries het openluchtspel 'Willem van Saeftinghe' op op de speelplaats van de jongensschool Sint-Baafs in een regie van Marcel Schoonbaert. En dat in een gemengde bezetting (mannen én vrouwen op het toneel!). Dit had als gevolg dat bijna iedereen bij De Valk in de toekomst gemengd wilde spelen. Julien Longueville trok toen zijn stoute schoenen aan en zocht pastoor De Meester op om toelating te vragen gemengd te mogen spelen in de parochiezaal van Sint-Andries. Mijnheer pastoor was blijkbaar al op de hoogte, want toen hij de deur opende en Julien zag staan, vloog de deur onmiddellijk weer dicht. Julien kreeg zelfs de kans niet het ook maar vriendelijk te vrágen. De Valken werden dus verjaagd uit de parochiezaal. Sindsdien traden zij op in de turnzaal van de gemeenteschool van Sint-Andries.

Bron : www.toneeldevalk.be

Valkenburg