Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Ons stukje Legeweg wordt ter hoogte van de de Vier uitersten en de Ter Lindehof gekenmerkt door een lange betonnen muur !

Ook benieuwd of dit stukje groen en de villa altijd onttrokken was van het het oog ? Of nieuwsgierig hoe het daarachter eruit ziet of wie de bewoners waren?

Misschien krijgt dit parkje een openbare plaats en wordt dit ooit een diamantje in onze buurt !

Les Acacias


In de 19de eeuw werden tal van grote landhuizen opgericht die we de term kasteel geven maar die dat eigenlijk niet verdienen. Toch is er een belangrijke verdienste aan die huizen : ze zijn omgeven door een groot park en op die manier bleef heel wat groen rond de stad bewaard.

Eén van die typische voorbeelden is het kasteel "Le Acacias". Het gebouw werd halfweg de 19de eeuw opgericht in een zeer sobere stijl. Alleen de ingangspartij werd met een balkon, gedragen door een viertal zuilen, benadrukt. Het werd destijds betrokken door baron Joseph van Caloen. De opname dateert van 1910.

Bron : Sint-Andries, geschiedenis van de brugse rand, samengesteld door JAAK A. RAU, p.37

barones Germaine Rotsaert de Hertaing, echtgenote van baron Joseph van Caloen

 

  • Kasteel van Loppem, neogotisch, gebouwd in 1859 door de architect J.B. Béthune in opdracht van baron Charles van Caloen met kasteelpark en doolhof (1873). Guido Gezelle werd er vriend aan huize bij de familie van Caloen en was er o.a. op de banket naar aanleiding van de wijding van mgr. Faict tot bisschop van Brugge (1864). In 1918 besliste hier de "regering van Loppem" tot de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht en de vernederlandsing van het onderwijs.
  • Meerdere historische hoeven (vooral Rijselsestraat): Hof van Steelant, de Swarten Hoop, de Rode Poort, Ter Heye, Lange Hage, ....
  • Abdij van Zevenkerken (gesticht door mgr. Joseph van Caloen, zoon van Charles en vriend van Guido Gezelle ) (1902)

Hogeweg nummer 40. Kasteeltje zogenaamd "les Acacias".Voormalig buitenhuis gelegen in een deels ommuurde tuin te situeren op een perceel tussen de Hogeweg en de Legeweg.

Huidig gebouwenbestand is fasengewijs tot stand gekomen:

1835: het perceel weergegeven op het primitief kadasterplan wordt omschreven als een perceel met een "huis en plaats", een "huis", een lusttuin en land. De eigenaar was wijnverkoper Joseph Colens.

1842: er volgt een gedeeltelijke reconstructie van het landhuis. Het resultaat is een gebouw op rechthoekige plattegrond met aan de westzijde een toegangstrap.

1885: opnieuw uitbreiding van het kasteel.

1901: bouwen van een koetshuis aan de westzijde van het perceel.

1909: afbraak van broeikas tegen de tuinmuur aan de Legeweg gebouwd.

1933: opnieuw uitbreiding van kasteel in westelijke richting.

1938: uitbreiding van koetshuis en verbouwen tot woonhuis.

Kasteel op rechthoekige plattegrond van circa 1842 gebouwd in eenvoudige classicistische stijl. Gelegen in een ruime deels ommuurde tuin. Sterk symmetrisch opgebouwde constructie van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag + kelderverdieping onder schilddak (Vlaamse pannen). Centrale inkom geflankeerd door dorische zuilen die een balkon dragen voorzien van een smeedijzeren leuning. Gevel is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, voorzien van bewaard schrijnwerk en luiken.

 

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1842/1, 1885/20, 1901/1, 1909/12, 1933/5, 1938/13.
  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 79/1932.

Bron : http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/74969

geen assistentiewoningen bouwen op kasteeldomein Les Acacias

13 augustus 2019_Foto: mvn

Na jarenlange procedureslag dan toch geen vergunning voor verloederd kasteel: “Plan is niet op maat van onze wijk”

Bron :Nieuwsblad door Koen Theuns

Projectontwikkelaar Didier De Witte mag geen assistentiewoningen bouwen op kasteeldomein Les Acacias in Sint-Andries. Na een jarenlange procedureslag sneuvelde de bouwvergunning bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen.

Het ziet er niet naar uit dat er snel een oplossing komt voor het verloederde kasteel Les Acacias in Sint-Andries. De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte wil er met zijn bvba Multi Construction ...

Het ziet er niet naar uit dat er snel een oplossing komt voor het verloederde kasteel Les Acacias in Sint-Andries.

Foto: mvn

 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190812_04556167

Krijgt “les Acacias” een nieuw leven?

Kasteeltje zogenaamd “les Acacias”. Voormalig buitenhuis gelegen in een deels ommuurde tuin te situeren op een perceel tussen de Hogeweg en de Legeweg krijgt allicht een nieuwe bestemming. Een ondernemers zou graag het “kasteeltje” heropbouwen. Er moeten bijna 40 appartementen komen en een ondergrondse parking voor zo’n vijftig wagens. Op dit ogenblik loopt alvast een openbaar onderzoek in 2019 was er ook al een poging om een grondige renovatie door te voeren.

 

Bron: https://www.brugge.express/2022/01/20/krijgt-les-acacias-een-nieuw-leven/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=in_uw_digitale_krant_van_brugge_voor_vandaag&utm_term=2022-01-21