Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Leegweg

Legeweg

De legeweg vormt namelijk de grens tussen het zandachtige en het keliachtige gedeelte van Sint-Andries

Ongeveer parallel met deze loopt de Hogeweg, vroeger de Noorderbruggeweg genoemd.

Legeweg en Hogeweg danken hun naam aan het feit dat de ene weg wat hoger en de ander wat lager ligt.

Bron : De straatnamen van Brugge : oorsprong en betekenis, A. Schoutteet, 1977, p.130

Langhe Straete

Deze weg werd vroeger de Langestraat geheten. Het is inderdaad een uitgestrekte en oude verkeersweg die de gehele voormalige gemeente Sint-Andries doorkruiste, van Brugge tot Varsenare.

Leegeweg

St Andries, omtrent de Leegen wegh. 1768 (Herberghen, f. 91)

              1768 Co83 : Selectieve lijst van herbergen (Brugs Ommeland jrg.1, p.6 (1998)

  • onder het platteland  van het Vrije  : "Sint-Hubrecht = Jacobus Gaillaert, omtrent de Leegenwegh loopende van de Brugge naar Oudenburgh"
  • onder de jurisdictie van de heerlijkheden Sint-Baafs : "De Hooghe Laene = Hubrecht Debruy, van suyden den heerweg van Brugge naar Oudenburgh".

Sint-Andries, langs den leegang (sic) en de Koey-straat. Juli 1822 (Adv. Leege Weg, 1846 (BW)

te Sint Andries, noord 't dorp, achter de Leegeweg 1868 (Adv)

Bron : Woordenboek der Toponymen van Westelyk Vlaenderen deel 7, p. 401, Karel de Flou

Buurtweg nr. 4

Om uit te maken wat een buurtweg of een trage weg is, wordt de ‘Atlas der
Buurtwegen’ geraadpleegd. Deze atlas wordt in elke gemeente bewaard,
met een duplicaat in de Provincie.

De Legeweg is buurtweg nummer 4.

 

bron : www.giswest.be

buurtweg 4 zonder detail

Hieronder dezelfde kaart met een aantal huisnummers als referentie

34 = hoek hoge lane

49 = hoek witte beerstraat

69 = drankencentrale schutyser

72 = hoek vier uitersten

83 = valkenburg

34 = hoek hoge lane  49 = hoek witte beerstraat  69 = drankencentrale schutyser  72 = hoek vier uitersten  83 = valkenburg