Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bebouwing

Straat bestond reeds ten tijde van Pieter Pourbus (1561-1571). Het eerste straatgedeelte blijft tot het einde van de 19de eeuw bijna onbebouwd.

1912 - Men bouwde alvast viaducten voor de verhoogde spoorlijn in 1912. De eerste wereldoorlog gooide echter de plannen overhoop.

1914 - Aanleg van de spoorweg

Het tweede straatgedeelte tussen de spoorwegbrug en de Hogeweg wordt enerzijds ingenomen door een wijk uit sociale woningen uit de jaren 1960-1970 en anderzijds door eenheidsbebouwing bestaande uit woonhuizen met traditionele roodbakke lijstgevels in combinatie met gekleurde baksteen voor het ver van de gevels.

Na de oorlog : tweede verandering

Het gehucht was gekend om de vele groenseliersgronden.

Tussen de Gistelsesteenweg en de Legeweg werden de daar gelegen groenseliersgronden verlaten en werd overgegaan tot het oprichten van een gebouwencomplex Vandercruysse, bouwmaterialen. (...)

Ook het leven van de wijk onderging grondige wijzigingen. Oude bekende figuren verdwenen uit het dagelijks leven : bvb. Den Sangen met de danstent (meetings met priester Fonteyne).

Legeweg anno 1966 - bouwvergunning nr 238/1966 (Stadsarchief Brugge)

Verkaveling De Linde


 Het omliggende land aan de pare kant van de straat, werd verkaveld en er doorheen werd de Hoge Lane, van Legeweg tot Paul Gilsonstraat, aangelegd.

Volgens de bouwvergunning nummer 196/1968 (Stadsarchief Brugge) was dit aanvankelijk een zone voor openbaar nut die voorbehouden moet worden voor het Sint-Lodewijkscollege. Deze zone voor openbaar nut werd afgeschaft aangezien dit instituut reeds de voorziene schoolgebouwen oprichtte in de Noordveldstraat.

Bijzonder Plan van Aanleg Noord Oost 1 versie 1966 voorziet aldaar een open bebouwing.

Mogelijke andere nuttige gegevens :

  • verkaveling 1/05/1965 Dossier V.K. 180.342
  • BPA in KB 23/09/1964
  • verkaveling schepencollege 7/7/1970

 

Zicht op de Legeweg vanuit de Tien Geboden 18 - bouwvergunning 1968/147 (Stadsarchief Brugge) Zicht op de Legeweg vanuit de Tien Geboden 18 - bouwvergunning 1968/147 (Stadsarchief Brugge) Zicht op de Legeweg vanuit de Tien Geboden 18 - bouwvergunning 1967/118 (Stadsarchief Brugge)

Beschrijving van de gronden


Oorsprong van het goed

Dit goed behoort aan de Gemeentelijke commissie van openbare onderstand van Brugge in volle eigendom en genot toe, zuiver en onbelast sedert meer dan dertig jaren.

Dit perceel maakt deel uit van een verkaveling goedgekeurd doot Stedebouw Brugge in datum van tiende mei negentien honderd vijf en zestig, en zevende juli negentien honderd zeventig nummer verkavelingsvergunning 180.342.

Beschrijving van het te veilen goed

Een perceel bouwbrond gelegen te Brugge, gemeenteafdleing Sint Andries langs de Legeweg met twaalf meter breedte, bij kadaster bekend in de sectie B, deel van nummer 720/x, en groot volgens gedane metingen ... vierkante meters, zijnde lot I... van het verkavelingsplan.

Zo en gelijk dit goed afgeschetst staat op een plan in gele kleur opgemaakt door de gezworen landmeter René Slock te Brugge, gemeenteafdeling Assebroek.

 

Garages

Kadastraal uittreksel

De Openbare Onderstand was eigenaar van de gronden bij de verkaveling.

Naast de woningen werden tegenaan de spoorweg een aantal garageboxen gebouwd. Ik ben er nog niet uit maar dit uittreksel brengt ons misschien op het goede spoor gezien de loten ook genummerd zijn.

Weet iemand wie de bouwheer was ?

Chronologie van de huizen

Er bestaan verschillende ideeën over de volgorde van de bebouwing van de even nmmers, maar die kwamen niet altjd overeen met het bestaande fotomateriaal.

De cijfers in een tabel :

Chronologie
nr anno     nr anno     nr anno
34 1972     49       89 1907
36  1971      51       91 1907
38  1966      53       93 1907
40 1972      55       95 1907
42 1972      57       97 1907
44        59       99 1907
46 1968      61       101 1907
48        63       103  
50 1975      65       105  
52 1966      67       107  
54 1913      69          
56        71          
58        73          
60        75          
62        77          
64        79          
66 1959      81          
68        83          
70        85 1908        
72        87 1907