Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Steenkapper Braem

Gustaaf Braem

Op deze plaats was vroeger een steenkapper actief:  Zijn naam ?  Strypsteen ? Heylen ?

We weten alvast zeker dat er grafzerken werden gekapt.

Jacques Fourier geeft de oplossing. Zijn grootvader aan moeders zijde was de steenkapper Braem van de Legeweg.

Waar de huidige witte poort is, was een doorgang naar de "boeie", achteraan de woning gelegen. In die werkplaats stond een grote kachel.

 

 

 

Foto: Gustaaf Braem genomen door Jacques Fourier

Gustaaf François Braem

Gustaaf Braem is geboren te Brugge op 10 maart 1867 en was de zoon van François en Clemence Van De Casteele geboorteakte 287).

Hij huwde met Rosalia D'Hondt, waaruit drie kinderen, op 12 maart 1903 (huwelijksakte 65).

Hij overleed op 31 augustus 1950 te Sint-Andries.

 
stamboom Braem

1941 verdiepwoonhuis

nummer 63 (2011)

Gustaaf Braem, wonende in de Gistelsesteenweg 43,  diende de bouwaanvraag in voor een woonhuis met verdiep bouwen boven zijn werkplaats langs de Leegeweg alhier Sectie B 703i (bouwvergunning 37/1941).

Pas in 1956 - 1957 werd een huis gebouwd door de familie Willems.