Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kapel

Sint-Baafs 1912

Op 10 januari 1912 werd een verzoek tot oprichting van een nieuwe parochie door het gemeentebestuur ingediend. Bij Koninklijk Besluit van 20 december 1912 werd de nieuwe Sint-Baafsparochie opgericht.

De kerkelijke diensten werden in de de kapel van de Sint-Baafsmeisjesschool gehouden.  E.H. Edmond De Wispelaere werd tot pastoor van de nieuwe parochie aangesteld en moest voor de zielezorg van circa 3000 inwoners instaan. Dankzij een gift van de familie Emiel Van Caillie werd een voorlopige kerk op een stuk grond gebouwd, gelegen tussen Hogeweg en Legeweg.

Deze kerk werd op 24 december 1912 ingewijd en in gebruik tot de nieuwe Sint-Baafskerk (16.9.1934). Het gebouw maakt nu deel uit van het huidig parochiaal centrum.

Sint-Baafsjongensschool

Tijdens de eerste kerkraad van 29 september 1912, werd besloten een nieuw schoollokaal op te richten bij de jongensschool, waar thans het parochiaal centrum Valkenburg gelegen is. Deze gebouwen zouden voor een periode van drie jaar kunnen gebruikt worden als voorlopige kerk tot de bouw van de nieuwe parochiekerk.

Sint-Baafsjongensschool

1913

Bouwvergunning nummer 39 - Bouwen van eenen gaanderij en het verplaatsen van de gemakken en het bouwen van een nieuwe klas.

1967

juni - De oude klaslokalen van de vroegere schol worden afgebroken. Zij zullen plaats ruimen voor een nieuw parochiaal centrum.

Bron : Brugse Ommeland, 1967, nr.4, pagina 154

CLB

Toen de school verhuisde werden de lokalen omgevormd tot parochiaal centrum, de kapel werd omgevormd tot feestzaal.  

Het 'Parochiaal Centrum Valkenburg' werd gebouwd op de eerdere speelplaats van de Sint-Baafsjongensschool. Hij werd ingehuldigd door Eymard Van De Watere in 1968. Hij was pastoor van de parochie Sint-Baafs van 1961 tot 1976.

 

De toneelkring De Valk opgericht in 1945 vond er zijn eerste onderkomen.  

Wanneer Dhr. Blieck pastoor van de parochie Sint-Baafs werd, is het “internaat” aangekocht door de parochie en een nieuw “centrum” kwam tot stand. E.H René Blieck was medepastoor 1943 tot 1950.

De feestzaal (de oude kapel) bleef bestaan, en is later verkocht aan het CLB die er nieuwe kantoren oprichtte.

Kerkwegel

Kerkwegel

juni 2013 - liggend
juli 2013

De vloertegels van de speelkoer werden gebruikt om de dienstweg tussen de Legeweg en de Hogeweg aan te leggen.

 

Tijdens onderhoudswerken aan de beplanting werd een gasleiding geraakt. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om het wekerende groen te verwijderen en de gasleiding te vernieuwen. Dit geeft in het voorjaar 2013 een wat kaal ogende kerkwegel.