Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In De Linde

Op het einde van de Nieuwstraat, in de Leegweg, stond daar altijd even fris de oude herberg-hofstede In de Linde. Acht frisse linden leiden naar het oude doeningske.

In de linde met toegangsdreef
In De Linde

In De Linde met toegangsdreef  ...

Aan het kruispunt van de Legeweg met de Witte Beerstraat (toen Nieuwstraat) stond de herberg In De Linde met bolbaan onder de lindebomen. 

 

De herberg had zeker zijn naam niet gestolen vermits voor de de herberg een achttal linden stonden, waar de bezoekers in de warme zomerdagen een lommerrijk plaatsje vonden.

 

In de voorhof werden destijds wedstrijden op de bolbaan gehouden, terwijl ook de vinkeniers aldaar hun kooien opstelden.

Wanneer het O.C.M.W. in 1965 de lager gelegen weilanden verkavelde en de Hoge Lane er doorheen trokken, was het lot van "De Linde" gevallen, werd de herberg afgebroken en de dreef met lindebomen gerooid. 

Uit : "Geschiedenis van de Brugse rand Sint-Andries, Jaak Rau, p.75

de linde vanuit de nieuwstraat

Denise, Liliane en Arlette herinneren zich deze plaats nog goed en de romantiek moet plaats maken voor de realiteit.

De bolbaan lag niet onder de lindebomen maar achter café 'de linde'. Het café was zo breed als de deur en het raam links ervan : 'één ploatse met een vogelpik en ne toptoafel'.'

In de zomer werd onder de linden, vooraan, wel gaai- en pluimbol gespeeld. Maar volgens Denise ging dit al een ganse tijd niet meer door, want de bolbaan links stond vol met wagens (waar de handkar op de foto staat).

"De Linde" lag een eindje achter de rooilijn: midden op de huidige Hoge Lane, ter hoogte  van en naast het nummer 1, nu bewoond door Carlos Mortier en Lucienne Devos.

De cafébazin

8 september 1945 burgemeester Durein en schepen C. Deketelaere en over zijn schouder kijkt Julien Dousselaere , vader van Denise

Het café wordt kortweg De Linde of De Lindetjes genoemd  maar over de uitbaters heb ik nog geen volledig uitsluitsel.

De laatste eigenaar van de herberg  met aanpalend hoevebedrijf was Kamiel Deketelaere.

Camillus Deketelaere werd op 4 juli 1896 te Zedelgem geboren. Hij was de bewoner van het drukke café "In De Linde"  en oefende het beroep uit van landbouwer.

Van 1933 tot 1946 was hij schepen van de gemeente Sint-Andries.

Op 20 juli 1970 overleed hij te Sint-Andries.

Hij was getrouwd met Bertha 'Fluppe' Mingou. Na haar overlijden hertrouwde hij met Adrienne Verrecas (*Brugge 1900). We weten dat Fluppe Mingou zich wel geroepen voelde om café te doen, Adrienne daarentegen niet.

Eén van onze oudste bewoners vertelde ons dat de uitbating gebeurde door Vanhaecke.

1942 Uitbaatster was op dit moment Julienne 'Celia' Creyf (°Brugge 1903). Zij was getrouwd met Gustave (ook Staf) 'zot'n vanaecke' Vanhaecke (°Brugge 1903). Maar ook dochter José deed vaak de café.

 Maar anderzijds vinden we volgende foto terug.

1909 - Alles voor den drank

1909 - Legeweg 24

De leden van de kaartersclub Sint-Baafs, gevestigd in de verdwenen herberg aan de Legeweg (toen huisnummer 24) nabij de Witte-Beerstraat.

v.l.n.r. Camiel Snauwaert (Camiel de krikke), Joachim Dhoest, Adolf Goethals, Leon Devestel, Alfons Willems (woonde op nummer 38 - nu nummer 45) en herbergierster Julie 't Jampens, echtgenote van Oscar Van Hee.

Bron :  "goedendag uit sint-andries - kijkboek door Gerard Bossu).

Het kan best zijn, en dat is wellicht zo, dat het gaat over de linde(34 een verschrijving ?).

Het bestuur bestond ooit uit :

Griffier : Leon Neutens

Schatbewaarder : Kamiel De Ketelaere

Secretarissen :Julien Dousselaere en Gustaaf 'Staf van de vuulkarre' Roosebrouck (uit de Lange Vestingstraat)

Het gezin Van Hee Oscar - 'T Jampens Julie staan ingeschreven in de Hoogelaene nummer 518 in de bevolkingsregisters van Sint-Andries 1901-1910 (register 11 folio 18).

Vermaak na Arbeid

Op 7 augustus 1932 werd hier het jubelfeest gevierd van enkele leden met meer dan 25 jaar lidmaatschap bij de 'Gaaiboldersmaatschappij Vermaak na Arbeid'.

Willen is Kunnen

Hier was ook het lokaal van de Duivenmaatschappij Willen is Kunnen. Ook de vinkeniers kwamen hier aan hun trekken.

Ons Plezier

De 'spaardersmaatschappij' oftewel de spaarkas 'Ons Plezier' werd na de Tweede Wereldoorlog overgebracht naar Café Sint-Joseph in de nabijgelegen Witte Beerstraat 18. Maurits Floré was er 35 jaar lang voorzitter geweest. Bij de laatste souper in maart 1969 van Leon Desoete en Marie Vermeersch, uitbaters van Sint-Joseph in de toenmalige Nieuwstraat, werd deze maatschappij ontbonden.

Uit het dagblad Het Volk van 23 maart 1969

Ter Linde Hof

De Lindetjes zullen niet vergeten worden door de straatnaam :

Het schepencolege van Sint-Andries nam op 19 december 1966 de volgende gemotiveerde beslisssing :

"Aan  de wijk van sociale woningen, gelegen op de hoek van de Hge Weg en de Lege Weg, wordt de benaming Ter Linde Hof gegeven, dit ter herinnering aan de oude afspanning die in de omgeving bestond met de naam De Linde."

Bron : De straatnamen van Brugge : oorsprong en betekenis, A. Schoutteet, 1977, p.212

Straatnaam oude versie Straatnaam nieuwe versie

Fotogalerij

Deze landelijke herberg moest het ontgelden voor de "vooruitgang" (?). De herberg  "In de Linde" en er staan er verscheidene!), stond in de weg om een nieuwe straat op deze plaats (Hoge Lane) te laten starten... alsof er iets verder geen plaats was !

Bron : Brugse randgemeenten, p. 40

Bron : Sint-Andries De Brugse Rand, Nico Blontrock en Chris Weymeis, p. 44