Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Camille Franchoo

Franchoo was schoolmeester geweest in Varsenare en werd secretaris van de Knechtenschool van Sint-Baafs.

Camille Franchoo Camille Franchoo

1912

Volgens de Kroniek kocht de Heer Ridder van Outryve d'Ydewalle de grond aan waar hij in 1913 het huis op bouwde. In die tijd was hij burgemeester van Sint-Andries. Het huis werd gekocht door de gemeentesrecretaris van Sint-Andries : de Heer Camille Franchoo.

Bron : De Kroniek van Sint-Andries, nr.59, juli 1988, p.11

pagina 11 Kroniek van Sint-Andries 59

1913

het oude poortje
de schoolmuur

Volgens de verbouwing van de Knechteschool in 1913, was het huis ernaast van Meester Franchoo. Toen was er al een poortje van de wonig naar de school. We kunnen de plaats nog altijd bepalen aan de hand van de nieuwe bakstenen. Het poortje situeerde zich net voorbij het hoofdgebouw, zodat hij vanuit de hof naar de koer van de knechtenschool kon en omgekeerd uiteraard.

De resterende muur die nu de afscheiding vormt met de parking is een deel van de vroegere schoolmuur.

1926

In 1926 is Camiel Franchoo volgens zijn aanvraag gemeentesecrtaris.

"Het bouwen van nieuwe aanhoorigheden op de koer van het door hem bewoonde nummer 66 (nu nummer 81) en hem toebehoorende woonhuis en de alsdan geheele reeks bestaande aanhoorigheden te verhoogen door opbouw van een verdiep." (bouwvergunning 38/26)

Bouwvergunningen in deze tijd waren nog geen lijvige dossiers, maar deze levert ons een versie in kleuren. Het komt goed overeen met een tekening door de latere bewoner Tim Sinnaeve.

bouwvergunning  38/1926 tekening 1988